Gwarancja i reklamacje

  1. Towary oferowane w Sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi. Kartą gwarancyjną może być również dokument sprzedaży (faktura lub paragon) z naniesionymi numerami seryjnymi części (jeżeli producent umieścił je na produkcie).
  2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z pracownikiem sklepu lub serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej, w przypadku Użytkowników nie będących konsumentami jest karta gwarancyjna, faktura VAT, czy paragon który Użytkownik otrzymuje wraz z zamówionym towarem.
  3. Reklamowany towar wysyłany jest na koszt Kupującego, chyba że uzgodniono inaczej ze Sprzedającym.
  4. Sprzedający (sklep internetowy) ma 14 dni na odpowiedź na reklamację składaną przez Użytkownika, i dokona to drogą elektroniczną (mailowo), pisemnie (listem) lub telefonicznie.
  5. W rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający opiera się na opinii i decyzji producenta.
  6. Jeżeli reklamacja zostaje uznana przez producenta następuje wymiana, naprawa uszkodzonego towaru lub zwrócona zostanie kwota na wartość zakupionego towaru.
  7. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej, w przypadku Użytkowników nie będących konsumentami, jest karta gwarancyjna lub faktura VAT, którą Użytkownik otrzymuje wraz z zamówionym towarem.
    Jeżeli wraz z towarem nie zostanie wysłany wypełniony druk reklamacji oraz przedstawiony dokument zakupu (faktura, paragon) reklamacja zostanie nie uznana.

Protokół zwrotu towaru do reklamacji - Kliknij tutaj aby pobrać.

Pamiętaj! Wraz z towarem wyślij uzupełniony protokół zwrotu towaru do reklamacji oraz załącz kopię dowodu zakupu (faktura lub paragon).


logotypy
Na pierwsze zakupy -5%